UX Design.
Vil du udvikle et nyt produkt og sikre dig en god brugeroplevelse?
Har du brug for kreative input?

En god brugeroplevelse er essentielt for at produkter bliver en success. UX Design er et vigtigt værktøj under udviklingen for at sikre en god oplevelse. Ved at sætte brugerens behov i centrum af et design, lære hvad brugerens forventninger er og overgå dem, ender man med loyale og tilfredse brugere.

UX Design tilgangen er relevant alle de steder hvor mennesker agerer med produkter, hjemmesider, services eller maskiner.

Med en god brugeroplevelse og dermed tilfredse kunder, når man desuden hurtigere frem til en bedre løsning og sparer tid og penge i udviklingsprocessen.

Hvordan hjælper UX Design at gøre dit produkt bedre?

Ofte er udviklere fokuseret på deadlines eller tekniske detaljer. Dette gør at fokus bliver fjernet fra det område der i sidste ende udgør om et produkt bliver en success eller ikke, nemlig brugeren. UX Designere arbejder sammen med andre udviklere og holder brugeren og brugeroplevelsen i fokus. Ved at analysere kvalitative data og kommunikere dem til resten af udviklingsholdet sikrer man at alle i teamet holder kurs mod slutmålet - en god brugeroplevelse.
H
vis dette mål opnået får man et produkt der performer godt, tilfredse brugere der holder fast i produktet og mere brugerinvolvering. Desuden bliver udviklingstiden og omkostningerne reduceret ved at sikre at investeringer i teknologi faktisk rammer brugerens behov.

Ordet Design er ofte fejlagtigt udelukkende knyttet til farver, former, logoer og “look-and-feel”. I UX verdenen handler det meget mere om workflows, navigation, informations struktur og brug af standard interaktionsflader (Interaktivt Design). Generelt handler det om at få produktet til at “give mening” for brugeren.

pexels-shvets-production-7203724

Har du et område der kalder på en UX Designer?

rapidshape kan hjælpe med både konceptudvikling helt i starten af et produktudviklingsforløb, men også med en UX baseret gennemgang senere i en udviklingsprocess.

UX Design kan også benyttes som et værktøj til at løse de problemer der måske er dukket op med et produkt.

pexels-picjumbocom-196644

Hvordan ser en typisk process ud?

For at få en bedre forståelse af brugernes behov skal der først og fremmest indsamles data. Kvalitative data indsamles ved hjælp af intervies, workshops, feltarbejde og/eller case studies. Kvantitative data kan indsamles gennem spørgeskema undersøgelser, website metrics, heatmaps, etc.
Disse data skal efterfølgende analyseres for at kunne præsentere dem på en nem og overskuelig måde for resten af teamet. Ud fra denne analyse definerer man problemer og brugerbehov som så danner et grundlag for idéer til produktets funktioner/strukturer.

Idéerne vil så omdannes til prototyper som testes på brugere. Et typisk værktøj er også usability testing.
Hele denne process er baseret på en design thinking approach, hvilket betyder at den er iterativt. Så snart man støder på noget der kan være bedre går man et skridt tilbage for at undersøge nærmere og optimerer. Under hele processen er hovedfokus på brugernes behov, virksomhedens behov og synliggøring af research overfor alle involverede parter i viksomheden.

pexels-fabian-wiktor-3471423

Ved hjælp af sketches og mock-ups bliver resultater kommunikeret og idéer afprøvet.

pexels-ivan-bertolazzi-2681319

UX Designer har altid brugerne i fokus, hvilket ofte givet et nyt syn på mulighederne og fører til unikke og værdifulde løsninger.

pexels-startup-stock-photos-212286

At analysere både kvantitative og kvalitative data, for at finde frem til de ting der går igen og er centralt for brugeroplevelsen er en af de typiske opgaver under et projekt.

Har du brug for hjælp? Giv os et kald når det passer dig!

Hos rapidshape er vi altid klar til at drøfte mulighederne for at finde den helt rigtige løsning til dig.